Raamatupidamisteenus

Teenuse sisuks on kliendi raamatupidamise igapäevane korraldamine.

Hind kokkuleppel sõltuvalt töö mahust


Teenus sisaldab:

 • kontoplaani väljatöötamist
 • algdokumentide vormilise vastavuse kontrolli
 • algdokumentide kajasamist erinevates registrites
 • käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksu arvestust
 • palgaarvestust
 • laoarvestuse pidamist
 • informatsiooni andmist kliendi majandusnäitajate kohta vastavalt kliendi soovile
 • aruannete koostamist ja esitamist vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
 • raamatupidamisalase konsultatsiooni andmist

Muud raamatupidamisteenused:

 • raamatupidamise sise- eeskirjade väljatöötamine
 • varasemate perioodide korrastamine
 • raamatupidamise taastamine
 • kliendi esindamine Maksuametis
 • aruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile ja Statistikaametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele.