Troppija koolitus

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 10:00 - 14:00
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 24.05.2022
TOIMUMISE KOHT: Riia 181a Tartu, I korrus ruum 105
HIND: 75 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
MUU INFO: Hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja tunnistust

LEKTOR: Jaak Koidu täiskasvanute koolitaja. Töötanud tööstus-, hulgikaubandus- ja logistikaettevõtetes ja lõpetanud Tartu Ülikooli ja Mereakadeemia Merekooli.
EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda troppija tööks vajalikud teadmised ja oskused.
SIHTGRUPP: Koolituse sihtgrupiks on töötajad, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse läbinu:
 1. Tunneb masina ohutuse seaduse nõudeid kraanatöödele, kraanadele ja personalile.
 2. Omab põhiteadmisi kraanadest ning tunneb nende erinevaid liike.
 3. Teab nõudeid kraadane paigutusele, tööle, abitöödele ning nende paigaldamisele.
 4. Tunneb koormahaarde abiseadmeid, nende ehitust, markeerimist, praakimist ja kasutusala.
 5. Teab kuidas koormaid troppida, teisaldad, paigaldad ja virnastada.
 6. Oskab kraanaga töötada kitsendavates tingimustes.
 7. Teab troppija kohustusi peale töö lõppu.
 8. Oskab analüüsida kraanadega töötamise ohtusid.
 9. Oskab tegutseda avarii ja õnnetuse korral.
 10. Teab troppija vastutust.

KOOLITUSE SISU:
 1. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded.
 2. Lastide haarade abivahendid.
 3. Tõstetööde teostamine kraanade abil.
 4. Ohutusmeetmed. Töö ja tööohutuse õigusaktid.
 5. Troppija töökoha korraldamine.


ÕPPEKESKKOND: Teooriaõpe toimub õppeklassis või tellija ruumides. Praktikaõpe toimub praktikaettevõttes.
LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes osaleb teooriakoolitusel ja läbib eksami.
Väljastatav dokument: Troppija tunnistus