Tõstukijuhtide koolitus

Maht: 80 akadeemilist tundi (8 akadeemilist tundi teooria ja 72 akadeemilist tundi õppepraktika ettevõttes)

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 9:00 - 17:00
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 24.03.- 06.04.2020 (edasi lükkunud)
TOIMUMISE KOHT: Tartus, Teaduspargi 7 (endine Riia 185), II korrus (ruum 215)
HIND: 750 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
MUU INFO: Hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.
Tõstukijuhi koolitusi viime läbi ka Teie ettevõttes kohapeal.
Kaasa võtta 1 pilt tunnistusele (3x4 cm)


LEKTORID : Silver Sõukand on tehnika valdkonna õpetaja ja täiskavanute koolitaja.
Jaak Koidu täiskasvanute koolitaja. Töötanud tööstus-, hulgikaubandus- ja logistikaettevõtetes ja lõpetanud Tartu Ülikooli ja Mereakadeemia Merekooli.
EESMÄRK: Anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (tõstekahvliga, kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga laadurid, virnastajad, kärud ja muud liikurmasinad)
SIHTGRUPP: Inimesed, kes soovivad töötada tõstukitega, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse läbinu:
 1. Teab tõstukite liike.
 2. Tunneb tõstuki ehitust.
 3. Oskab valida tööks vajaliku tõstuki
 4. Oskab rakendada tõstukile tööeelset kontrolli.
 5. Tunneb tõstukeid iseloomustavaid parameetreid.
 6. Teab ja tunneb tõstukite lisaseadmeid.
 7. Oskab lugeda tõstegraafikuid.
 8. Oskab määrata tõstevõimet tõstegraafiku alusel.
 9. Tunneb märguandeid ja märgiseid.
 10. Tunneb tööohutust tõstukiga töötamisel.
 11. Ennetab tööõnnetusi.
 12. Tunneb töökeskkonnas olevaid ohutegureid.
 13. Jälgib tõstuki tehnilist seisukorda.
 14. Oskab tegutseda avarii ja õnnetuse korral.
 15. Tagab enda ja teiste turvalisuse töökeskkonnas.
 16. Oskab enda tööd analüüsida.
 17. Oskab tõstukeid hooldada.
 18. Oskab tõstukiga töötada.

KOOLITUSE SISU:
Teooriakursus:
 1. Tõstukite, virnastajate, kärude ehitus, kasutamine ja hooldamine.
 2. Laadimistööde teostamise kord.
 3. Ohutusmeetmed.
 4. Esmaabi.
 5. Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid.
 6. Eksam.
Tööpraktika praktikaettevõttes:
 1. Ettevõtte tööohutuse juhendid.
 2. Tõstukite kasutamise ja hooldamise juhendid.
 3. Harjutused juhendaja juhendamisel.
 4. Proovitöö sooritamine.

ÕPPEKESKKOND: Teooriaõpe toimub õppeklassis või tellija ruumides. Praktikaõpe toimub praktikaettevõttes.
LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes osaleb teooriakoolitusel, läbib eksami ning praktika.
VÄLJASTATAV DOKUMENT: Tunnistus sisetranspordi liikurmasina juhi (tõstekahvliga, kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga laadurid, virnastajad, kärud ja muud liikurmasinad) kutsealase õppe läbimise kohta.