Raamatupidamine algajatele ja dokumendihaldus väikeettevõttes

Maht: 120 akadeemilist tundi, sisaldab 100 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd (17 õppepäeva)

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 10:00 - 15:00
KORRALDUS: esmaspäev, kolmapäev, reede
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 21.02.2022 - 30.03.2022
TOIMUMISE KOHT: Riia 181a Tartu, veebikeskonnas Zoom
HIND: 960 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
MUU INFO: Hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja tunnistust!

LEKTOR: Heli Halling-Meitern on raamatupidamise lektor aastast 1995. Töötanud pearaamatupidajana 11 aastat. Osutab väikeettevõtjatele raamatupidamisteenust.
EESMÄRK: Koolituse lõpuks omavad õppijad teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad teostada väikeettevõtte raamatupidamist. Koolitus on iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ja õppijad omavad teadmisi väikeettevõtte dokumendihaldusest.
SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega ja korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust: eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.


KOOLITUSE SISU:
 • Sissejuhatus majandusarvestusse
 • Raamatupidamise korraldamine
 • Raamatupidamise bilanss
 • Raamatupidamiskontod ja kahekordne kirjendamine
 • Majandustehingute dokumenteerimine
 • Nõuded ja ettemaksed
 • Raha arvestus
 • Varude arvestus
 • Põhivara arvestus
 • Tulude arvestus
 • Kulude arvestus
 • Töötasu arvestus
 • Maksude arvestus
 • Dokumendid väikeettevõttes
 • Majandusaasta lõpetamine
 • Kordamine. Kirjalik test, mis koosneb 20 küsimusest.
Täpsema sisukirjelduse leiad õppekavast

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse tulemusel õppija:
 • koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
 • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
 • oskab teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
 • koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
 • teab erinevaid dokumentide liike ja mõistab dokumendihalduse vajadust.

Hemely Practika OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Küsimused ja lisainfo telefonil +372 522 3263