Raamatupidamise koolitus algajatele

Maht: 80 akadeemilist tundi

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 9:00 - 15:00
KORRALDUS: esmaspäev, kolmapäev, reede
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 03.09.2018-26.09.2018
TOIMUMISE KOHT: Tartus, Teaduspargi 7 (endine Riia 185), II korrus (ruum 215)
HIND: 450 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
MUU INFO: Hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja tunnistust

LEKTOR: Heli Halling-Meitern on raamatupidamise lektor aastast 1995. Töötanud pearaamatupidajana 11 aastat. Osutab väikeettevõtjatele raamatupidamisteenust.
EESMÄRK: Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised vastavalt kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5.
SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse tulemusel õppija:
 1. Tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid.
 2. Koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele.
 3. Oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust.
 4. Tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone.
 5. Omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest.
 6. Koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne.
 7. Oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist.
 8. On läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja sooritanud eksami.

KOOLITUSE SISU:
 1. Sissejuhatus majandusarvestusse
  • Raamatupidamise põhimõisted
 2. Raamatupidamise korraldamine
  • Raamatupidamise seadus
 3. Raamatupidamisebilanss
  • Bilansi struktuur
  • Bilansis toimuvate muutuste liigid
 4. Raamatupidamiskontod ja kahekordne kirjendamine
  • Raamatupidamiskontode olemus
  • Kahekordne kirjendamine
  • Raamatupidamislausendid
  • Sünteetiline ja analüütiline arvestus
  • Kontoplaan. Näide kontoplaanist
 5. Majandustehingute dokumenteerimine
  • Algdokument
  • Koonddokument
  • Raamatupidamisõiend
  • Raamatupidamisregistrid
 6. Nõuded ja ettemaksed
  • Nõuded ostjate vastu
  • Ettemaksed
  • Aruandvad isikud
 7. Raha arvestus
  • Kassaoperatsioonide arvestus
  • Kassadokumendid ja nende täitmine
  • Lausendid
  • Pangaoperatsioonide arvestus
  • Pangadokumendid
  • Lausendid
 8. Varude arvestus
  • Kasutatavad meetodid
 9. Põhivara arvestus
  • Põhivara mõiste
  • Põhivara liigitus ja hinnang
  • Amortisatsioon
  • Lausendid
 10. Kulude arvestus
 11. Tulude arvestus
 12. Palgaarvestus
  • Palga mõiste
  • Puhkusetasu arvutamise kord
  • Kinnipidamised palgast
  • Puhkusekohustus
  • Maksudeklaratsiooni täitmise kord
  • Lausendid
 13. Maksude arvestus
  • Deklaratsioonid
 14. Majandusaasta lõpetamine.
  • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne
 15. Eksam


ÕPPEKESKKOND: Teooriaõpe toimub õppeklassis.
LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes osaleb teooriakoolitusel ning läbib eksami.
VÄLJASTATAV DOKUMENT: Tunnistus raamatupidamise algõppe läbimise kohta.