Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega

Maht: 100 akadeemilist tundi

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE KUUPÄEVAD:08.07.2019 - 09.08.2019, 22.07.2019 - 30.08.2019, 13.08.2019-23.09.2019, 10.09.2019-21.10.2019, 8.11.2019-23.12.2019
Võimalik ka läbida e-õppe moodulitena.

Lisaks on soovi korral individuaalse nõustamise võimalus, et taotlus kindlasti saaks valmis Töötukassasse esitamiseks.

TOIMUMISE KOHT: Suur Kaar 53, Tartu
HIND: 745 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
HIND SISALDAB: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine)
2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet
EESMÄRK: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.
SIHTGRUPP: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
  1. Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid; ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine; ettevõtte omanikud, juhatus, rollid; ettevõtja isiksuse omadused ja äriseadustiku nõuded;
  2. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, tugevuste ja arengukohtade analüüs, äriplaani ja selle koostamise põhimõtted;
  3. Toote/teenusedisain: toote/teenuse kirjeldamine ja positsioneerimine turul, sihtrühmade määratlus, turuolukorra määratlemine; ettevõtte tööjõuvajadus ja juhtimisstruktuur; riskianalüüs, SWOT-analüüs;
  4. Ettevõtte eesmärgid ja turundamise alused: missioon, visioon ja eesmärgid; turundamise võimalused, müügi- ja jaotuskanalid, andmekaitse üldmääruse(GDPR) olemuse tutvustamine, ettevõtjatele olulised infokanalid;
  5. Tööõigus ja töötervishoiu- ning tööohutus ettevõttes: erinevad lepingud töösuhtes, õigused ja kohustused tööandjana, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning vajalike dokumentide tutvustamine.
  6. Raamatupidamise korraldamine ja maksunduse alused: raamatupidamise printsiibid, finantsaruanded, võimalike raamatupidamisprogrammide tutvustamine, maksustamise alused, erinevate seaduste tutvustamine;
  7. Finantsplaneerimine ja erinevad tuluallikad: tulud-kulud, prognoosid, kassavoo plaan, kasumiaruanne, kust saada rahastust ettevõtlusega alustamiseks (tugistruktuurid, toetuste taotlemise võimalused).
  8. Koostatud äriplaanide korrigeerimine ja kaitsmine grupi ees.


Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö

Esitatud kodutööde arv on 8.