Äriidee leidmise koolitus

Maht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 15 akadeemilist tundi. Koolituse käigus valmib 1-leheküljeline äriplaan.

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE KOHT: Suur Kaar 53, Tartu
SIHTRÜHM: Alustavad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.
EESMÄRK: Luua potentsiaalselt edukas ärimudel/äriplaan lähtudes inimese senisest töökogemusest ja huvidest.
TOIMUMISE AEG: 23.11.2019 - 24.11.2019 (2 ÕPPEPÄEVA)
HIND: 215 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
Osalejate arv: maksimaalselt 5 osalejat.
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine)

KÄSITLETAVAD TEEMAD:
  1. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, CV, tugevuste ja arengukohtade analüüs;
  2. Äriidee valimine: 3 potentsiaalse äriidee esmane analüüs ja ärimudeli kirjeldamine ning iga osaleja jaoks sobivaima äriidee valimine;
  3. Ärimudeli täpsem kirjeldamine: klientide kaardistamine, tootmis- ja/või teenusprotsessi lahtikirjutamine ja arenguvõimaluste loomine, võimendite defineerimine ja rakendamine ärimudelisse;
  4. Ettevõtte loomine ja raamatupidamise korraldamine: ettevõtja vastutus ja kohustused, ettevõtte asutamise juriidilised aspektid, raamatupidamise praktiline korraldamine;
ÕPIVÄLJUNDID:
  1. Üks konkreetne ettevõtluseks sobiv äriidee, mis arvestab iga osaleja individuaalset kogemust ja huvisid;
  2. ülevaade ettevõtte asutamisega seotud toimingutest ja riskidest ettevõtluses;
  3. teadmised raamatupidamise praktilisest korraldamisest ja finantside prognoosimisest;
  4. 1-leheküljeline äriplaan, mis arvestab turu eripärasid ja võimaldab kasumlikumalt tegutseda ettevõtluses.